kezdőlap > közbeszerzési tanácsadás

Közbeszerzési tanácsadás

A közbeszerzési törvény (Kbt.) 1995-ös hatályba lépése óta a közbeszerzési eljárások száma a korábbi évek többszörösére emelkedett. Az Európai Unióba való belépésünk napján lépett hatályba az új közbeszerzési törvény, és ennek nyomán megváltoztak a követelmények az ajánlatkérőkkel szemben. Jelenleg az uniós pályázati pénzek felhasználása, a beszállítók kiválasztása - bizonyos értékhatárok felett - közbeszerzési eljárás lefolytatását követeli meg. A Kbt. 2005. január 1-től a törvényben rögzített értékhatárokon felül közbeszerzési eljárás lefolytatására akkreditált tanácsadók igénybe vételét írja elő. Közbeszerzési értékhatárok >>

A közbeszerzési eljárásoknak szükségszerűen két szereplője van: a megrendelő (ajánlatkérő) és a vállalkozó (ajánlattevő). A közbeszerzési eljárások gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy e speciálisan szabályozott szerződéskötési folyamat eredményességét elsősorban az befolyásolja, hogy az adott eljárásban milyen mértékű volt a verseny, egyáltalán kialakult-e a verseny. Az eljárás eredményessége ebben az esetben nem azt jelenti, hogy a megrendelő tudott-e szerződést kötni, hanem sokkal inkább azt, hogy a szerződést milyen feltételekkel sikerül megkötnie és érvényesíteni tudta-e az eredményes beszerzések elsődleges célkitűzését: a lehető legjobb minőséget a lehető legjobb áron.

Alapszabály: Az előbbi célkitűzés érvényesülésének feltétele a verseny, ami egynél több szereplőt feltételez, így a megrendelőnek elemi érdeke, hogy az eljárásban a lehető legtöbb ajánlattevő, vállalkozó vegyen részt.

A közbeszerzési eljárás előírásainak bonyolultsága, nehézségei, mindazok a feladatok, amelyeket a törvény mind az ajánlatkérőre, mind az ajánlattevőre ró, nyilvánvalóvá tették, hogy számos szervezet nem rendelkezhet a szükséges szakértelemmel a közbeszerzés területén. A törvény ezt ismerte fel, amikor megteremtette a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kategóriáját, szabályozta és egyes esetekben előírta igénybevételét. Ez is mutatja, milyen nagy szerepe és jelentősége van a tanácsadónak a közbeszerzési eljárás sikeres előkészítésében és lebonyolításában.

Az eljárásoktól távol maradó vállalkozások számos esetben azért nem indulnak közbeszerzési eljárásokban, mert nem ismerik e beszerzési folyamat részleteit, és az azt szabályozó jogi környezetet. A megfelelő információval nem rendelkező vállalkozások hiányos, érvénytelennek minősülő ajánlatot nyújtanak be, amelynek következménye, hogy az értékelésben, azaz a valódi versenyben ajánlatuk már nem is vehet részt.

"Az íjon egy hajszálnyi eltérés egy mérföldet jelent a céltábla mellett."Az idézett kínai közmondás igazsága ebben az esetben is megszívlelendő, hiszen egy apró hiányosság miatt jelentős üzleti lehetőség hiúsulhat meg.

Célszerű tehát időben és alaposan felkészülni a közbeszerzési eljárásban való részvételre mind az ajánlatkérőnek, mind az ajánlattevőnek.

Jó tanács az ajánlatkérőnek: Ha csak apró kételye is felmerült, hogy a tervezett projekt közbeszerzési eljárás lefolytatását követeli meg az Ön által vezetett szervezetnél, vegye igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítségét a döntés meghozatala előtt. Ezáltal időt, pénzt és felesleges fáradságot takaríthat meg, nem is beszélve a jogkövető magatartásból eredő tiszta lelkiismeretről. Ajánlatunk ajánlatkérőknek >>

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárás előkészítésébe közösségi értékhatár elérése esetén kötelező, EU támogatás felhasználása esetén pedig a Kbt. 9.§-a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását írja elő. Amennyiben Ön a közbeszerzési kötelezettség fennállása ellenére közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köt a vállalkozóval szerződést, szabálytalanságot követ el, ami a támogatás visszavonását eredményezheti. A közbeszerzési eljárás nem szabályos, a közbeszerzési törvényt vagy végrehajtási rendeleteit sértő lefolytatása szintén megalapozhatja a támogatás egy részének vagy egészének visszavonását. Másrészről a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységéért járó ellenszolgáltatás a támogatás elszámolható költségei körébe tartozik, valamint a tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.

A közbeszerzési eljárást a támogatás megítélése előtt is meg lehet kezdeni, illetve le lehet folytatni. A közbeszerzés előkészítésére kiemelt hangsúlyt kell fektetni, hiszen a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés csak szűk körben, a Kbt-ben meghatározott esetekben módosítható!

Jó tanács az ajánlattevőnek: Ha közbeszerzési eljárásban még sosem indult, vagy ajánlatát elutasították és a következő eljárásban szeretne biztosan eljutni az értékelésig, kérje hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködését a dokumentáció összeállításához. Ezáltal időt, pénzt és felesleges fáradságot takaríthat meg, nem is beszélve a nyertesnek kijáró sikerélményről és a megkötött szerződésből adódó nyereségről. Ajánlatunk ajánlattevőknek >>

tovább a kapcsolatfelvételhez >>

referenciáink közbeszerzés területén >>

szolgáltatásaink

kapcsolatfelvétel

üzletviteli tippek


 
   
 
Ötlethíd Kft.